Produktpriser

Priser anges först vid förfrågan och i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) exklusive moms är de gällande. Fraktavgift tillkommer. Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta. Vi reserverar oss för eventuella skriv-/tryckfel, slutförsäljning samt att produkter kan utgå ur sortimentet. Vi förbehåller oss rätten att ändra avtalade priser vid kraftigt stigande valutasvängningar, där ändringar i växelkurser påverkar våra inköpskostnader. Priset får höjas med ett belopp som motsvarar den kostnadsökning som skett på marknaden eller på grund av ändrade växelkurser.

Avvikelser

  1. Förutom fraktavgift och eventuell avgift för monteringar tillkommer det inga andra dolda kostnader.
  2. Vid en begäran om offert kan priset dock innebära en viss prisskillnad gentemot ordinarie pris. Generellt kan det tillkomma en merkostnad för tillbehör, som till exempel kantiner, kniv till tillhörande maskin osv.

 

Produkter

Alla produkter som visas på hemsidan eller säljs i butiken kan användas i Sverige och ska följa svensk lagstiftning. Priser anges exklusive moms. Priser anges inklusive moms vid offert och orderläggning. För information kring fraktpriset, maila eller ring.

Betalningsvillkor

Betalning mot faktura sker i normala fall med 14 dagar netto om inget annat framgår. Moms tillkommer med 25% på samtliga priser. Vi utför sedvanlig kreditupplysning på samtliga företagskunder. Efter förfallodatum debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen. HELUX Storkök och Inredningar AB kan även hjälpa dig att finansiera köpet med leasing. Vill du vet mer om finansiering? KLICKA HÄR » 

Företagskunder som går via finansbolag vid frågor angående ställd faktura kontakta respektive finansieringsbolag. HELUX Storkök & Inredning AB ansvarar inte för fakturor som sänds via finansbolag.

Garantier

Vår policy är att erbjuda våra kunder bästa kvalitet till bästa pris. Vi lämnar därför minst 1 års garanti på samtliga produkter. För att garantin ska gälla måste felet anmälas till HELUX Storkök & Inredning före reparation. HELUX Storkök & Inredning ansvarar därefter för att felet avhjälps. Vid åberopande av garanti skall följande anges:

– Vilken produkt det gäller.
– Vad är det för fel på produkten. – Order- eller fakturanummer.
– Leveransdatum.

Garantiärenden -och reparationer utföres under normal arbetstid.

 Specifika garantier

  • WERY: Vi erbjuder 2 års garanti på alla WERY- produkter (år 2 avser  reservdelsgaranti).
  • GINOX: Vi erbjuder 2 års garanti på alla GINOX- produkter.
  • GRAM: Vi erbjuder 3 års garanti på alla GRAM- produkter.